۱) سوم اردیبهشت، اوج بارش شهابی شلیاقی:

سوم اردیبهشت بارش شهابی شلیاقی به پربار ترین حالت خود می رسد. در این شب ماه در روز پنجم خود قرار دارد، بنابراین مزاحمت چندانی برای رصد این پدیده ایجاد نمی کند. طبق پیش بینی ها ZHR این بارش حدود ۱۰ خواهد بود.

 

۲) ۱۵ اردیبهشت، مقارنه ی ماه و زحل:

رخداد بعدی این ماه مقارنه ای است بین ماه و سیاره ی  زحل. جدایی زاویه ای در این مقارنه حدود ۲ درجه است. البته ماه شب شانزدهم کمی کار را مشکل می کند.

888

۳) ۱۶ اربیهشت، اوج بارش شهابی اتا-دلوی:

پدیده ی سوم این ماه باز هم یک بارش شهابی است، اما به مراتب پربار تر! ۱۶ اردیبهشت بارش شهابی اتا-دلوی به اوج می رسد که ناشی از عبور زمین از مدار دنباله دار معروف هالی است. ZHR این بارش در حدود ۴۰ محاسبه شده است. برای رصد این پدیده باید اوایل شب دست به کار شوید، و گرنه ماه شب ۱۷ کار را سخت خواهد کرد!

nojumetadalv

۴) ۱۷ ادیبهشت، بیشترین کشیدگی شرقی عطارد:

۱۷ اردیبهشت فرصت خوبی برای رصد سیاره ی عطارد است، زیرا بیشترین فاصله زاویه ای را نسبت به خورشید پیدا می کند. برای رصد آن باید پس از غروب خورشید به غرب آسمان نگاه کنید.

 

نوشته شده توسط: محسن مینوتن

پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد