۱) سوم شهریور، مقارنه مریخ و زحل:

این شب‌ها سیاره مریخ و زحل در صورت فلکی میزان قرار گرفته‌اند. کمینه فاصله این دو در سوم شهریور ماه به حدود ۳٫۵ درجه می‌رسد. برای رصد این پدیده اوایل شب باید به نیمه‌ی جنوبی آسمان نگاه کنید.۲) هفتم شهریور، نپتون در مقابله:

نپتون آخرین سیاره منظومه‌ی ماست و رصد آن به نسبت دیگر سیارات به مهارت بیشتری نیاز دارد. اما هفتم شهریور ماه بهترین زمان برای رصد این سیاره است، چراکه در حالت مقابله قرار می‌گیرد. برای رصد آن باید تلسکوپ خود را به سمت صورت فلکی دلو نشانه روید و به دنبال یک نقطه‌ی ستاره مانند از قدر ۷٫۸ باشید. فرصت را از دست ندهید!۳) نهم شهریور، مقارنه‌ی ماه و زحل:

نهم شهریور، ماه و زحل به فاصله‌ی بسیار نزدیکی از یکدیگر قرار می‌گیرند. در بهترین حالت جدایی زاویه‌ای این دو کمتر از نیم درجه خواهد بود! این پدیده بعد از غروب آفتاب قابل رویت است.۴) دهم شهریور، مقارنه‌ی ماه و مریخ:

یک شب بعد می‌توانید شاهد مقارنه‌ی ماه و مریخ باشید. فاصله‌ی دو جسم در این مقارنه به اندازه‌ی پدیده قبلی بحرانی نیست، در واقع ماه و مریخ در ۴ درجه‌ای یکدیگر قرار می‌گیرند.۵) هجدهم شهریور، سیارک ۱۲ Victori در مقابله:

اگر تاکنون تجربه‌ی رصد یک سیارک را نداشته‌اید، ۱۸ شهریور این فرصت را خواهید داشت. سیارک ۱۲ Victori به مقابله می‌رسد و بنابراین شما می‌توانید تمام طول شب آن را رصد کنید. قدر سیارک در این روز ۸٫۴ تخمین زده شده است. این سیارک را باید در صورت فلکی فرس اعظم جست و جو کنید.منبع: پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد