۱- ششم مهر، مقارنه‌ی ماه و زحل:

اولین پدیده را زوج همیشگی این ماه‌ها می‌سازند: ماه و زحل در شامگاه ششم مهر به فاصله ۴۳ دقیقه‌ای یکدیگر می‌رسند. در این مقارنه هلال ماه در روز سوم قرار دارد، بنابراین فرصت مناسبی برای رصد و عکاسی خواهید داشت.


۲- شانزدهم مهر، اورانوس در مقابله:

اورانوس از سیارات دوردست و کم فروغ منظومه شمسی‌ست. به همین خاطر اکثر مواقع رصد آن کمی دشوار است. اما این ماه بهترین زمان برای رصد آن فراهم می‌شود، فرصت را از دست ندهید! اورانوس در شب ۱۶ مهرماه با قدر ۵٫۷ در صورت فلکی حوت قابل رویت خواهد بود.


۳- بیست و نهم مهر، اوج بارش شهابی جباری:

پس از بارش برساووشی امسال که از شرایط خوبی هم بهره‌مند نبود، ۲۹ مهر بارش کم‌تراکم اما مطلوب‌تری خواهیم داشت. ZHR این بارش در حدود ۲۵ محاسبه شده است. خوشبختانه ماه نیز چندان مزاحمتی برای رصد این بارش ایجاد نخواهد کرد.


۴- باز هم بیست و نهم مهر! دنباله‌دار C/2012 K1 (PANSTARRS) در درخشان‌ترین حالت:

در این شب اتفاق دیگری نیز خواهیم داشت، دنباله‌دار C/2012 K1 (PANSTARRS) به قدر ۶٫۹ می‌رسد. البته رصد آن بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین برای رصد آن به اطلاعات تکمیلی دقیقی نیاز دارید که از حوصله بحث ما خارج است!


منبع: پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد