۱) ۱آذرماه، درخشان ترین حالت دنباله دار (C/2014 R1 (Borisov :

نخستین پدیده ی این ماه را یک دنباله دار می سازد.  اول آذرماه ۹۳ دنباله دار (C/2014 R1 (Borisov به درخشان ترین حالت خود می رسد. طبق پیش بینی ها در بهترین حالت قدر این جرم حدودا  ۱۱٫۸ خواهد بود که به دلیل نزدیکی به خورشید رصد آن با مشکلات زیادی همراه است.


۲) ۲۱آذرماه، مقارنه ماه و مشتری:

در تاریخ بیست و یکم آذرماه همنشینی ماه و سیاره ی مشتری را خواهیم داشت. جدایی زاویه ای در این مقارنه حدود ۵ درجه است. این پدیده در صورت فلکی اسد اتفاق می افتد، بنابراین اواخر شب قابل رصد خواهد بود.

123


۳) ۲۳آذرماه، اوج بارش شهابی جوزایی:

مهم ترین پدیده ی این ماه اوج بارش شهابی جوزایی خواهد بود. بارش جوزایی هر سال در۲۳ و ۲۴ آذرماه به اوج می رسد و یکی از مهم ترین پدیده های آسمان پاییز را رقم می زند. برای ثبت و رصد بارش بهتر است اوایل شب اقدام کنید، چرا که ماه در تربیع دوم خود قرار دارد. البته به دلیل پر نور بودن شهاب های این بارش، مشاهده ی آن حتی زیر نور ماه شب بیست و دوم نیز خالی از لطف نیست!

Geminids-2012-1024x699

ZHR این بارش  حدودا ۱۰۰ است، یعنی شما در شرایط مطلوب می توانید در حدود ۱۰۰ شهاب را رصد کنید.

منبع: پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد