بارش شهابی برساوشی یکی از مهم ترین بارش‌های شهابی در طول سال است. این بارش از 27 تیرماه شروع شده، در 22 مرداد به اوج فعالیت خود می‌رسد و در 3 شهریور با دور شدن زمین از توده، بارش پایان می یابد. منشا این بارش شهابی، ذرات به جا مانده از دنباله دار سوئیفت تاتل است که هر 130 سال یک بار به دور خورشید می‌گردد. با نزدیک شدن به اوج بارش امسال، کانون سها نیز در تاریخ 22 مرداد 94 برنامه ای جهت رصد و ثبت علمی این بارش تدارک دید.