آخرین ماه زمستان امسال پدیده های ویژه و متنوعی را در خود جای داده است. به اتفاق نگاهی گذرا به آسمان این ماه خواهیم داشت.