۱) ۵دی، اوج بارش شهابی Puppid–Velid :
پدیده های آسمان این ماه با دو شهاب باران زیبا آغاز می شود، پنجم دی ماه بارش شهابی Puppid–Velid به اوج خود می رسد. برای امسال ZHR این بارش در حدود ۱۵ محاسبه شده است. خوشبختانه ماه نیز چندان مزاحمتی برای ثبت و رصد این پدیده ایجاد نمی کند.


۲) ۱۴دی، اوج بارش شهابی ربعی:
دومین پدیده ی این ماه را هم بارش شهابی ربعی به خود اختصاص داده است. این بارش حساسیت های خاص خود را دارد، چراکه مدت زمان اوج آن چند ساعت بیشتر نیست. طبق پیش بینی ها مابین نیمه شب و سپیده دم ۱۴دی امسال بهترین زمان برای مشاهده ای این پدیده است. البته ماه شب ۱۲ نیز رقیب شما برای لذت بردن از این رویداد خواهد بود.
radiant-of-quadrantid-meteor-shower


۳) ۱۸دی، مقارنه ی ماه و مشتری:
هجدهم دی ماه مشتری و ماه به ۵ درجه ای یکدیگر می رسند. فرصت مناسبیت که این دو جرم پرنور را در کنار یکدیگر مشاهده کنید.
1


۴) ۲۰دی، بیشترین درخشندگی دنباله دار (C/2014 Q2 (Lovejoy:
و اما رخداد ویژه ی این ماه به دنباله دار لاوجوی تعلق می گیرد. بیستم دی این فرصت را خواهید داشت که یک دنباله دار زیبا و درخشان را رصد کنید.  طبق برخی پیش بینی ها قدر این دنباله دار به ۴٫۴ می رسد که با چشم غیر مسلح نیز قابل رویت است.

Gerald-Rhemann-LRGB-4_1418821954عکس از Gerald-Rhemann

لاوجوی هم اکنون پایین تر از صورت فلکی خرگوش قرار دارد و به سمت بالا در جرکت است. برای رصد این دنباله دار باید پس از تاریک شدن هوا اقدام کنید.

Lovejoy2-1250px


۵) ۲۵دی، بیشترین کشیدگی شرقی سیاره عطارد:
۲۵ دی فرصت خوبی برای رصد سیاره ی عطارد است، زیرا بیشترین فاصله زاویه ای را نسبت به خورشید پیدا می کند. برای رصد آن باید پس از غروب خورشید به غرب آسمان نگاه کنید.

۶) ۲۶دی، مقارنه ی ماه و زحل:

آخرین پدیده ی این ماه را ماه و زحل رقم می زنند. ۲۶ دی این دو جرم به حدود ۵درجه ای یکدیگر می رسند. این رخداد در صورت فلکی میزان اتفاق می افتد، بنابراین باید در آسمان صبحگاه جویای آن باشید.
2


نوشته شده توسط: محسن مینوتن