۱) ۳ مرداد؛ سیارک 1 Ceres در مقابله:

این ماه را می توانید با رصد یک سیارک قدر ۷ آغاز کنید. ۳مرداد سیارک 1 Ceres به بهترین وضعیت رصدی خود می رسد. این جرم را باید در صورت فلکی قوس بیابید.

Capture

۲) ۴مرداد؛ مقارنه ی ماه و زحل:
پدیده ی بعدی این ماه مقارنه ای ۳ درجه ایست مابین ماه و سیاره ی زحل. این پدیده در صورت فلکی میزان رخ خواهد داد.

Capture2

۳) ۷مرداد؛ اوج بارش شهابی دلتا-دلوی:
بارش دلتا دلوی هر سال حدود ۷مرداد به اوج می رسد. ZHR این بارش حدود ۲۰ است. متاسفانه ماه شب دوازده شرایط را برای مشاهده ی این بارش مشکل می کند. اما نگران نباشید؛ این تنها بارش این ماه نیست!

۴) ۱۴مرداد؛ مقارنه ی ماه و اورانوس:
اگر تا به حال اورانوس را مشاهده نکرده اید ۱۴ مرداد فرصت خوبیست تا آن را به آسانی بیابید و رصد کنید. اورانوس در بزرگنمایی پایین شبیه یک ستاره دیده می شود. برای رصد آن حداقل به یک دوربین دو چشمی نیاز خواهید داشت.

Capture3PNG

۵) ۲۲مرداد؛ بارش شهابی برساووشی در اوج:
بارش شهابی برساووشی با ZHR بالا و البته زمان مناسب خود شاید مهم ترین بارش سال باشد. امسال نیز به رسم سال های گذشته بارش برساووشی در ۲۲ مرداد به اوج می رسد. ماه نیز مزاحمتی برای رصد این پدیده ایجاد نمی کند. توجه داشته باشید؛ برای مشاهده ی شهاب ها بهتر است با فاصله ی ۹۰ درجه ای نسبت به کانون بارش (صورت فلکی ذات الکرسی) به بالای سر خود بنگرید. ZHR این بارش امسال حدود ۸۰ محاسبه شده است.

perseid-map

۶) ۲۲ مرداد؛ مقارنه ی ماه و زحل:
آخرین پدیده ی این ماه باز هم همنشینی سیاره ی زحل و ماه است. این بار هم فاصله ی زاویه ای بین دو جرم حدود ۳ درجه خواهد بود.


نوشته شده توسط: محسن مینوتن

پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد